Välkommen!


Efter DialogkonferensenDialogkonferensen - resultat och analys.docx


Här kan du hitta sändningarna från de gemensamma programpunkterna:

Inledning (Se sändning 1 i efterhand)
Panelsamtal (Se Direktsändning 2 i efterhand)
Panelsamtal (Se Direktsändning 3 i efterhand)
Avslutning (Se Direktsändning 4 i efterhand)

Läs mer:

Om dialogkonferensen

Lördagen den 27 februari samlades fyrahundra av Miljöpartiets lokala politiker från hela landet till en dialogkonferens i Malmö, Västerås och Härnösand. Mötet handlade om hur Sverige kan ta emot fler nyanlända. Tunga politiker på alla nivåer diskuterade med medlemmar, både fysiskt och digitalt. Totalt resulterade diskussionerna på plats och på nätet i fler än 1 500 förslag och 550 diskussionsinlägg.

Det fanns en tydlig känsla av framåtanda och en stark vilja att hitta lösningar tillsammans i partiet. Många samtal rörde boende, skola och jobb. Deltagarna diskuterade med perspektiv om jämställdhet, nyföretagande, gymnasiebehörighet och att göra det så enkelt som möjligt att komma in i samhället. En del konkreta och andra mer övergripande.

Generella slutsatser
Deltagarna på konferensen var rörande överens om att migrations och etableringsfrågorna behöver vara bland de högsta på dagordningen för Miljöpartiet de kommande åren. Dels i form av ett politiskt projekt men också i form av den roll gröna röster spelar i samhällsdebatten. Det politiska projektet ska inte bara syfta till att motverka restriktiv flyktingpolitik utan kanske i första hand beskrivas som ett positivt, framåtsyftande projekt om att Sverige växer och mår bra av att växa. Övertygelsen om att Sverige gynnas av att vara ett öppet land med jämförelsevis högt mottagande präglade många av diskussionerna. Det kommunikativa projektet blir därför att i större utsträckning kommunicera vilka möjligheter ett jämförelsevis högt mottagande innebär för Sverige. Vi vill bli synligare i debatten om att investeringar i människor som kommer hit blir vinster för samhället, att nyanlända är positiva resurser till samhällsbygget. Vi ska vinna migrationsdebatten genom att visa på de positiva följderna. Med “1000 goda exempel”, som en deltagare skrev.

En första slutsats av dagen var att forumet i sig var väl genomfört och väldigt populärt, flera deltagare uttryckte att vi hade hunnit prata mer politik på en dag än under en hel kongress. Många av de skarpaste kritikerna gentemot partiets agerande under hösten beskrev dagen som positiv, både på mötet och i medier. Vi kan åter konstatera att debattklimatet i partiet gynnas av att vi ses och bryter åsikter mot varandra snarare än att ta del av varandras åsikter i medier. Partistyrelsen kommer därmed att kunna utvärdera konferensen och fundera på hur vi kan skapa fler tillfällen liknande detta där ännu fler kan delta, som ett led sitt arbete med att stärka medlemsdemokrati och intern debatt.