Program

Datum 27 februari 2016
Härnösand, Västerås och Malmö

09.00 - 10.00 Incheckning och kaffe
10.00 - 10.30 Inledning (Direktsändning 1)
10.30 - 11.45 Grupparbete - Pass 1
11.45 - 12.45         Lunch
12.45 - 13.30        Panelsamtal 
(Direktsändning 2)
13.40 - 14.50        Grupparbete - Pass 2
14.50 - 15.10 Fika
15.10 - 15.50 Panelsamtal 
(Direktsändning 3)
15.55 - 17.05 Grupparbete - Pass 3
17.10 - 17.30 Avslutning 
(Direktsändning 4)