Delta och påverka


Till konferensens fysiska möten är partistyrelsen, riksdagsgruppen, partiets statsråd inbjudna. Utöver dessa är även följande personer inbjudna: Förtroenderådet, ordförande för lokalavdelningar och distrikt, kommunalråd eller gruppledare, region- och landstingsråd eller gruppledare samt ytterligare tre personer från varje distrikt. Grön Ungdom, Gröna Studenter samt representanter från partiets formella nätverk och kommittéer är också inbjudna att delta.

Utöver det fysiska mötet är även dialogkonferensen ett digitalt möte där du kan delta framför din dator. Du kan även anordna ett möte tillsammans med din lokalavdelning eller annan grupp inom Miljöpartiet och tillsammans delta digitalt i konferensen. 

Som digitala mötesverktyg kommer vi att använda VoteIT för förslagsinlämning och diskussion.
Här kommer du till Dialogkonferensen på VoteIT. 

Länkar till sändningarna hittar du under program(ingen inloggning krävs)