Underlag


Här hittar du underlaget till Dialogkonferensen: 

Dialogkonferensen underlag

För att få ut så mycket som möjligt av dagen är det önskvärt att alla som ska delta på konferensen läser underlaget och förbereder tankar och svar. 

Vill du hellre läsa dokumentet som pdf-fil kan du ladda ner det här - Dialogkonferensen underlag